PROGRAM NAUCZANIA / SZEŚĆ ŚCIEŻEK ROZWOJU

1. SZTUKA PISANIA TEKSTÓW

 • warsztat i narzędzia
 • struktura tekstu piosenki
 • język ojczysty: poetyka, tradycja,
 • współczesne trendy

2. KOMPONOWANIE MUZYKI

 • struktura piosenki
 • style muzyczne
 • analiza piosenki
 • harmonizacja
 • podstawy aranżacji i produkcji muzycznej

3. STRUMIEŃ TRADYCJI

 • historia polskiej piosenki w XXw.
 • historia pieśni chrześcijańskiej w
 • kościele zachodnim i wschodnim
  oraz w perspektywie hebrajskiej
 • polskie tradycje muzyki regionalnej

4. TEOLOGIA PIEŚNI

 • studium psałterza
 • teologia tekstu
 • analiza tekstów
 • uwielbienie i życie duchowe
 • metody studiowania Biblii

5. SPOTKANIA Z AUTORAMI

 • poznawanie procesu twórczego doświadczonych autorów piosenek

6. TWÓRCZE GRUPY WSPÓLNEGO PISANIA

 • praca w grupach nad pisaniem piosenek

Studium Nowego Psalmu to chrystocentryczna przestrzeń spotkania, inspiracji, rozwoju, transformacji i współtworzenia dla Jego chwały.